DjangoSites Shiny websites, powered by Django

screenshot of Wonderlife.pl

Wonderlife.pl

A text-based virtual world for polish users with three main careers - music, movie and sport. Django project with almost 1,000,000 lines of code.

Polski wirtualny świat, bazujący na tekście, w którym istnieją trzy główne ścieżki karier - muzyka, film oraz sport. Projekt Django, który zawiera ponad 1,000,000 linii kodu.